Logo
Logo

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542

Elementar GmbH

Elementarna analiza najnaprednijom tehnologijom, a u sferi bilo koje industrije!

Vario Macro Cube CHNS

Ovaj univerzalni analizator je dizajniran za uzorke makro veličine kako bi pruži punu fleksibilnost vaših analiza. Moguće primene ovog instrumenta se kreću od ispitivanja čvrstih supstanci kao što su naftni koks, lignit I bitumenski ugalj do viskoznih I tečnih uzoraka, kao što su katran ili fosilna goriva svih vrsta. Zbog svoje izuzetne preciznosti, vario MACRO cube je svestran I pouzdan instrument za analizu zemljišta, fosilnih goriva I njihovih derivata pri konstantnom radu 24/7.

Prednosti upotrebe vario MACRO cube instrumenta

 • Najveća svestranost u makro analizi elemenata prilikom istovremenog određivanja CHNS, CHN, CNS, ili CN  iz jednog uzorka u makro veličini
 • Priprema zoraka svedena na minimum zahvaljujući velikim odvagama uzoraka do 1,5g
 • Simultano određivanje CHNS sa najvećom preciznošću omogućeno upotrebom jedinstvene  “Advanced Purge and Trap (APT)” tehnologije
 • Velika brzina analize zahvaljujući integrisnom autosempleru sa do 120 pozicija I niskim zahtevima održavanja instrumenta

https://www.elementar.com/en/products/organic-elemental-analyzers/vario-macro-cube

Brošura

Elementar GmbH - Vario Max cube

Analizator elemenata vario MAX cube je optimizovan za određivanje ugljenika, azota i sumpora visokotemperaturnim sagorevanjem u organskim uzorcima do 5 g. Analizator je dizajniran za rad bez nadzora 24/7 i zadovoljava potrebe bilo koje visokopropusne laboratorije koja se suočava sa većim težinama uzoraka, različitim vrstama uzoraka sa značajnim sadržajem pepela. Bez potrebe za dugotrajnom pripremom uzoraka, a zahvaljujući integrisanom automatskom uzorkivaču od 90 položaja i automatizovanoj tehnologiji uklanjanja pepela, možete se osloniti na nenadzirani rad preko noći kako biste maksimizirali protok uzorka i povećali laboratorijsku efikasnost.

Prednosti upotrebe vario MAX cube

 • Najveći opseg odvaga i zapremina uzorka – zahvaljujući velikim pepeljarama za višekratnu upotrebu, za težine uzoraka do 5 g / 5 ml
 • Najveća propusnost uzorkazbog brze analize (5 min), automatizovanog unošenja uzoraka i uklanjanja pepela
 • Pojednostavljena priprema i analiza problematičnih uzoraka širokog spektra zahvaljujući uspravnom podizajnu pepeljare i jedinstvenoj tehnologiji naknadnog sagorevanja
 • Slobodan izbor nosača gasa (argon ili helijum) – za maksimalnu nezavisnost od porasta cena gasa ili uskih grla u isporuci

https://www.elementar.com/en/products/organic-elemental-analyzers/vario-max-cube

Brošura

Vario EL Cube CHNS

Iskusite zlatni standard u elementnoj analizi vario EL cube instrumenta. Ovaj analizator elemenata postavlja vrhunske performanse i svestranost u elementnoj analizi. vario EL cube je dizajniran za istovremenu analizu ugljenika, vodonika, azota i sumpora, nudeći dodatne mogućnosti za određivanje kiseonika, hlora i ukupnog neorganskog ugljenika (TIC). Od farmaceutskih proizvoda u rasponu od 100 mikrograma, preko 20 miligrama tečnog goriva do 1,5 grama uzoraka tla – vario EL cube će se savršeno prilagoditi svim vašim analitičkim potrebama u elementnoj analizi sa najvećom preciznošću i tačnošću. Zahvaljujući dizajnu sa malim održavanjem, vario EL cube je optimizovana za rad bez nadzora 24/7.

Prednosti upotrebe vario EL cube CHNS instrumenta

 • Izuzetna koncentracija elemenata i opseg veličine uzorka koji pokriva 1 µg elementarnih koncentracija, 40 mg C i 1,5 g neorganskih uzoraka
 • Pouzdani, matriks – nezavisni rezultati čak i za uzorke koji se tradicionalno teško sagorevaju
 • Izuzetne mogućnosti merenja vodonika i sumpora uključujući simultanu CHNS analizu čak i za koncentracije sumpora ispod µg
 • Velika brzina analize zahvaljujući integrisnom autosempleru sa do 120 pozicija I niskim zahtevima održavanja instrumenta

https://www.elementar.com/en/products/organic-elemental-analyzers/vario-el-cube

Brošura

UNI Cube and UNI Cube trace

Upoznajte instrument za elementarnu analizu UNICUBE. Ovaj elementni analizator kombinuje niske operativne troškove i visoku osetljivost mikroelementarnog analizatora sa dinamičkim opsegom merenja makro analizatora. UNICUBE je dizajniran za istovremenu analizu ugljenika, vodonika, azota i sumpora u čvrstim i tečnim uzorcima, u rasponu od 0,1 mg hemijske supstance do 15 mg tečnog goriva do 1 g nehomogenog tla. Pored toga, analizator nudi opcije za određivanje kiseonika i hlora i dizajniran je za najveće trajanje rada sistema zahvaljujući dizajnu sa niskim održavanjem. Zbog visokog nivoa automatizacije i niskog nivoa buke, sa UNICUBE-om je posebno prijatno raditi.

Prednosti upotrebe UNICUBE

 • Velika fleksibilnost uzorka za širok opseg elementarnih koncentracija i težine uzoraka, sa opcijama za analizu kiseonika i hlora
 • Pouzdani, matrično nezavisni rezultati čak i za uzorke koji se tradicionalno teško sagorevaju
 • Izuzetne mogućnosti merenja vodonika i sumpora uključujući simultanu CHNS analizu čak i za koncentracije sumpora ispod µg
 • Brzina rada sistema zahvaljujući dizajnu sa malim održavanjem

https://www.elementar.com/en/products/organic-elemental-analyzers/unicube

https://www.elementar.com/en/products/organic-elemental-analyzers/unicube-trace

Brošura

Rapid N exceed

Rapid N exceed

Iskusite brzu, preciznu, ekonomičnu i ekološki prihvatljivu analizu azota i proteina pomoću rapid N exceed instrumenta.  Analizator azota i proteina radi prema sigurnoj, jednostavnoj i ekološki prihvatljivoj Dumas metodi sagorevanja i nudi brzo (3-4 minuta) i ekonomično određivanje uzoraka azota i proteina do 1,5 g. Rapid N exceed je optimizovan za nenadziranu, brzu analizu azota i proteina sa apsolutnom preciznošću i visokom osetljivošću.

Prednosti upotrebe rapid N exceed analizatora

 • Najveća propusnost uzoraka do 300 analiza dnevno zahvaljujući brzoj analizi (3-4 min) i jednostavnom održavanju
 • Najniža cena po uzorku zahvaljujući upotrebi EAS REGAINER® tehnologije i CO2 kao nosećeg gasa
 • Apsolutna tačnost ostvarena jedinstvenim sagorevanjem i uvođenjem “blank” uzorka
 • Brzo i jednostavno održavanje kao rezultat unapred napunjene EAS REDUCTOR® kolone i unapređenog dizajna instrumenta

https://www.elementar.com/en/products/nitrogen-and-protein-analyzers/rapid-n-exceed

Brošura

Rapid Max N exceed

Iskusite analizu azota i proteina sa povećanom laboratorijskom efikasnošću. Brzi analizator azota i proteina rapid MAX N exceed radi u skladu sa sigurnom, jednostavnom i ekološkom metodom sagorevanja Dumas i nudi brzo i isplativo određivanje azota i proteina za samo pet minuta. Dizajniran za rad bez nadzora 24/7, analizator zadovoljava potrebe bilo koje visokopropusne laboratorije koja se suočava sa širokim spektrom vrsta i težina uzoraka. Rapid MAX N exceed omogućuje izvanrednu preciznost, osetljivost i fleksibilnost uzorka.

Prednosti upotrebe rapid MAX N exceed

 • Maksimalna fleksibilnost uzorka – Zbog mogućnosti analaize širokog spektra  uzoraka zahvaljujući upotrebi pepeljara i jedinstvenoj tehnologiji naknadnog sagorevanja
 • Pojednostavljena priprema uzorka – zbog velikog opsega vaganja i zapremine uzoraka do 5 g / 5 ml
 • Najveća propusnost uzorka – zbog brze analize (5 min) i slabog održavanja
 • Najniža cena po uzorkuzahvaljujući upotrebi EAS REGAINER® tehnologije i opciono argona kao nosača gasa

                    https://www.elementar.com/en/products/nitrogen-and-protein-analyzers/rapid-max-n-exceed

Brošura

Vario TOC cube

Vario TOC cube nudi potpunu fleksibilnost i nema ograničenja uzoraka: Može meriti TOC, NPOC, TC, TIC, DOC, POC i TNb sa istom osnovnom jedinicom. Širok spektar uzoraka od ultračiste vode, industrijske otpadne vode, koncentrovanih rastvora soli ili čvrstih supstanci ne može da zadovolji nijedan drugi instrument. Pored toga, vario TOC cube je optimizovan za rad sa stabilnim jedinjenjima ugljenika, poput huminskih kiselina ili drugih prilično postojanih jedinjenja. To uvek garantuje izvanrednu tačnost I ponovljivost prilikom analize organskih supstanci.

Prednosti upotrebe vario TOC cube

 • Prilagodljiv za vaše aplikativne potrebe – nudi vario TOC kocku širok spektar mogućih konfiguracija da savršeno udovolji vašim zahtevima
 • Izvanredni stabilni rezultati čak i u nižim opsezima ppb – zahvaljujući visoko osetljivim IR detektorima i stabilnoj peći visokih performansi
 • Jednostavne i brze analize – zbog korisničkog koncepta instrumenta za svakodnevne rutinske operacije
 • Dug vek trajanja i niski operativni troškovi – sa jedinstvenim odvajanjem matrice SALTTRAP

https://www.elementar.com/en/products/toc-analyzers/vario-toc-cube

Brošura

Enviro TOC

Enviro TOC je inovativno rešenje za instrumente TOC / TNb, orijentisano ka budućnosti, prilagođeno uzorcima životne sredine i otpadnih voda. Naši TOC analizatori zasnovani na katalitičkom visokotemperaturnom sagorevanju, decenijama pružaju izvanredne performanse u laboratorijama za zaštitu životne sredine i otpadnih voda. Enviro TOC kombinuje tehničko znanje svojih prethodnika sa inovativnim tehnologijama. Analizator je dizajniran u skladu sa potrebama bilo koje laboratorije za životnu sredinu i analizu otpadnih voda suočenih sa širokom spektrom uzoraka, uključujući čvrste materije, precizne rezultate i veliku brzinu analize uzoraka.

Prednosti upotrebe enviro TOC

 • Najveća fleksibilnost uzorka – za tečne i čvrste uzorke, kao i uzorke koji sadrže čvrste materije, zahvaljujući snažnom sagorevanju na temperaturama do 1.200 ° C
 • Najveća propusnost uzorka – kroz autosampler, funkcije paralelnog ispiranja i merenja i softver za instrumente liticOS® jednostavan za upotrebu
 • Zanemarljiva kontaminacija i precizni rezultati – zahvaljujući autosampleru sa integrisanim funkcijama ispiranja
 • Dug vek trajanja i niski operativni troškovi – zbog jedinstvenog razdvajanja matrice SALTTRAP

https://www.elementar.com/en/products/toc-analyzers/enviro-toc

Brošura

Elementar GmbH - Acquray

Tehnologija ackuray® zasniva se na procesu vlažne hemijske oksidacije podržanom visokoenergetskim UV zračenjem. Ova kombinacija osigurava potpunu digestiju svih organskih jedinjenja i dovodi do preciznih rezultata merenja. Modularni koncept omogućava priključenje  opcionih dodatnih modula na osnovni modul ukupnog organskog ugljenika (TOC) za tečne uzorke. Moduli za određivanje TOC, zaostalog oksidirajućeg ugljenika (ROC) i ukupnog neorganskog ugljenika (TIC) u čvrstim supstancama, ukupnog azota (TN) u tečnostima i ukupnog fosfora (TP) u tečnostima mogu se fleksibilno pričvrstiti u bilo kom trenutku. Instrument dolazi sa unapred definisanim metodama, lakim, intuitivnim postupcima kalibracije i automatski vas upozorava kada je potrebno održavanje. Ovo čini seriju Ackurai idealnim rešenjem za rutinske laboratorije kojima su potrebni instrumenti sa visokom laboratorijskom efikasnošću i minimalnim zastojem zbog niskih investicionih troškova.

Prednosti upotrebe acquray

 • Najveća osetljivost za precizne rezultate merenja – zahvaljujući velikim količinama ubrizgavanja do 40 ml i preciznom infracrvenom (IR) detektoru
 • Izuzetna fleksibilnost instrumenta za sve analitičke potrebe – zahvaljujući potpuno prilagodljivom konceptu instrumenta sa dodatnim modulima za TOC, TIC, ROC u čvrstim supstancama, TN i TP u vodi
 • Jednostavne i brze analize – zbog koncepta koji je prilagođen korisniku omogućena je jednostavna upotreba instrumenta za svakodnevne rutinske operacije
 • Ušteda vremena, priprema i uzorkovanje uzoraka – sa automatskim semplerom do 111 položaja sa automatskim zakiseljavanjem za određivanje NPOC-a za siguran rad bez nadzora 24/7

https://www.elementar.com/en/products/toc-analyzers/acquray

Brošura

Elementar GmbH - Soli TOC cube

Određivanje ukupnog organskog ugljenika (TOC) u čvrstim supstancama u poslednje vreme postaje sve važnije. Ne samo za analizu otpada, merenje sadržaja TOC je takođe važan aspekt analize zemljišta. Solid TOC® cube nudi mogućnost merenja ne samo ukupnog organskog ugljenika (TOC) i ukupnog neorganskog ugljenika (TIC), već i određivanja preostalog oksidirajućeg ugljenika (ROC). Pored određivanja TOC direktnim metodama i metodama oduzimanja zakišeljavanjem, može se primeniti i programiranje temperature (TOC400). To ne zahteva ni pripremu uzoraka ni upotrebu kiselina i stoga štedi vreme podržavajući efikasne i održive laboratorijske rutine.

Prednosti upotrebe soli TOC cube

 • Analitičke performanse – koji nudi najosetljiviji instrument na tržištu sa ograničenjem detekcije (LOD) od 10 ppm ili <15 mg
 • Autosampler za uštedu vremena – Zahvaljujući autosempleru sa 89 položaja za sigurno, bez nadzora 24/7 rad, sa automatskim uklanjanjem pepela
 • Pojednostavljena priprema uzorka – zahvaljujući našoj naprednoj tehnologiji pepeljara koja smanjuje dugotrajne korake homogenizacije uzoraka
 • Nenadmašna fleksibilnost merenja – zahvaljujući različitim analitičkim mogućnostima i opcionom određivanju ukupnog azota (TN)

https://www.elementar.com/en/products/toc-analyzers/soli-toc-cube

Brošura

Elementar GmbH - isoprime visION solutions

Jednostavnost je ono o čemu teži isoprime VISION. Isoprime visION je maseni spektrometar odnosa izotopa koji nudi potpuno novo iskustvo analize stabilnih izotopa. Iskustvo u kojem ste slobodni od rutinskih poslova održavanja, što vam omogućava da se fokusirate na nauku, a ne na instrumentaciju. Isoprime visION je kompaktni, stoni stabilni analizator izotopa koji nudi potpunu automatizaciju skoro svih rutinskih zadataka. Pokrenut pomoću liticOS® softverskog paketa i koji uključuje centrION sistem za praćenje kontinuiranog protoka za rukovanje gasom, instrument je sposoban da se samooptimizuje pre analize, što značajno smanjuje vreme kontakta sa instrumentom. Planiranje akvizicije uzoraka sa samo nekoliko klikova mišem i obrada velikih, složenih skupova podataka za nekoliko minuta su samo nekoliko sjajnih funkcija koje nudi liticOS® softver koji čini isoprime vision najelegantnije jednostavnim analizatorom stabilnih izotopa.

Isoprime VISION rešenja

Isoprime vision analizator stabilnih izotopa čini jezgro naših namenskih rešenja i kombinovan je sa jednim ili više ulaznih sistema i softverskih alata za isporuku potpuno unapred konfigurisanog rešenja za niz aplikacija. Ove kompletne konfiguracije osiguravaju da se možete fokusirati na ono što je važno, pouzdano generišući odlične rezultate u oblasti vašeg interesovanja. Iskorištavanje ove tehničke sposobnosti kroz isoprime VISION i njegovu lakoću upotrebe otvara snagu stabilnih izotopa praktično svakoj laboratoriji.

https://www.elementar.com/en/products/stable-isotope-analyzers/mass-spectrometers/isoprime-vision-solutions

Brošura

Elementar GmbH - Isoprime precisION

Izoprime precisION je maseni spektrometar za određivanje odnosa stabilnih  izotopa (IRMS) sa najboljim performansama na tržištu, nudeći potpunu fleksibilnost u kretanju u bilo kom smeru koji vaše istraživanje vodi. Kako vaše istraživanje preraste u nova i nova područja, trebat će vam instrument koji može rasti sa vašim istraživanjem, a istovremeno garantuje najviše performanse za sve vrste analiza. Dizajnirali smo isoprime precisION kako bi udovoljili svim ovim potrebama. Analitička snaga i fleksibilnost su ono što predstavlja preciznost izoprimea. Uz neprimetnu integraciju hardvera i softvera isporučenih u kompaktnom stonom instrumentu, on je u prvom redu moderne spektrometrije stabilnog odnosa izotopa.

Prednosti upotrebe isoprime precision
 • Velika fleksibilnost – Kompletna integracija svih ulaznih sistema, uključujući nove ulazne kanale
 • Visoka osetljivostAnalizirajte najizazovnije uzorke sa izuzetno visokom osetljivošću na izvor jona
 • Male dimenzije instrumentaSkoro 50% manji od bilo kog drugog komercijalnog spektrometra sa stabilnim odnosom izotopa
 • Visok kvalitet podatakaPostignite najviše analitičke performanse najpreciznijim dostupnim instrumentom

https://www.elementar.com/en/products/stable-isotope-analyzers/mass-spectrometers/isoprime-precision

Brošura

Elementar GmbH - ferro.lyte

Ferro.lite® je mobilni spektrometar, optimizovan za upotrebu u proizvodnji metala, obradi metala i reciklaži metala. Koristi princip optičke emisione spektrometrije (OES) sa pobuđivanjem varnice. Za razliku od konvencionalnih ručnih instrumenata, ferro.lite omogućava preciznu analizu elemenata sa malim atomskim brojevima kao što su C, P, S, B, Li, Be, Ca, Si, Mg, Al i određivanje azota u dupleksu unutar nekoliko sekundi. ferro.lite ubeđuje inovativnim idejama i lakim, intuitivnim rukovanjem. Jedinstveni dizajn je optimizovan za fleksibilnu, sigurnu i pouzdanu analizu metalnih legura na licu mesta.

Prednosti upotrebe ferro.lyte
 • Fleksibilno ispitivanje i identifikacija metala (PMI) na licu mesta – sa najlakšim i najkompaktnijim optičkim spektrometrom ove vrste zahvaljujući inovativnom konceptu sve u jednom
 • Jednostavan, intuitivan korisnički interfejsza brzu navigaciju kroz podešavanja uređaja i procese rada
 • Neuporediva analiza azota OES u dupleksu – do kojeg su ranije dolazili samo laboratorijski instrumenti, moguće je zahvaljujući tehnologiji CONLITE®
 • Jednostavan transfer podataka pritiskom na dugme – preko USB-a, VLAN-a, LAN-a ili Bluetooth-a

https://www.elementar.com/en/products/optical-emission-spectrometers/ferrolyte

Brošura

Elementar GmbH - Inductar ONH cube

Inductar® ONH cube je analizator za određivanje kiseonika, azota i vodonika, koji kombinuje izuzetno tačne podatke sa jednostavnim, čistim i automatizovanim procesima. Korišćenje inovativne indukcione peći po prvi put u neorganskom ONH analizatoru, podiže određivanje ONH u metalima i drugim neorganskim materijalima na viši nivo. Inovativni i napredni dizajn nudi simultanu i jednostavnu ONH analizu bez potrebe za napornim operacijama čišćenja. Analizator je takođe dostupan kao OH i ON konfiguracija sa mogućnošću nadogradnje na punu ONH verziju u bilo kom trenutku.

Prednosti upotrebe inductar ONH cube
 • Precizni rezultati bez napornog čišćenja – zahvaljujući našoj inovativnoj tehnologiji solid-state indukcionih peći
 • Izuzetna fleksibilnost instrumenta – da ispunite sve svoje analitičke potrebe zahvaljujući prilagodljivom konceptu instrumenta koji nudi različite režime, opcije doziranja uzorka i opcije detekcije
 • Minimalni operativni zahtevi – bez potrebe za spoljnim hlađenjem ili visokonaponskim napajanjem
 • Jednostavno rukovanje i malo održavanja – zbog intuitivnog softvera i korisničkog koncepta instrumenta za svakodnevni rutinski rad
https://www.elementar.com/en/products/inorganic-elemental-analyzers/inductar-onh-cube
Brošura

Elementar GmbH - Inductar EL cube

Prvi put je moguće sa samo jednim analizatorom analizirati koncentracije ugljenika, sumpora, kiseonika, azota i vodonika u metalima i neorganskim materijalima. Jedinstveni inductar® EL cube je potpuno novi razvijeni analizator za visoko precizno i fleksibilno određivanje CS i ONH. Opremljen je dugotrajnom visokofrekventnom indukcionom peći, koja omogućava postizanje temperature uzorka do skoro 3.000 ° C. Pored toga, inovativna tehnologija čini naporno čišćenje oscilatornih cevi i elektroda nepotrebnim.

 • Sve u jednom rešenje za analizu CS / ONH  – smanjuje investicione troškove i štedi prostor u laboratoriji, istovremeno kombinujući najbolje od CS-a i ONH analizatora
 • Precizni rezultati bez napornog  čišćenja – zahvaljujući našoj inovativnoj tehnologiji indukcionih peći
 • Izuzetna fleksibilnost instrumenta – Kako biste ispunilli sve svoje analitičke potrebe, zahvaljujući prilagodljivom konceptu instrumenta koji nudi različite režime rada, opcije doziranja uzorak i opcije različitih detektora
 • Jednostavno rukovanje i jednostavno održavanje – zbog intuitivnog softvera i korisničkog koncepta instrumenta za svakodnevni rutinski rad

https://www.elementar.com/en/products/inorganic-elemental-analyzers/inductar-el-cube

Brošura

Elementar GmbH - Inductar CS cube

Ovaj visoko precizni CS analizator za metalne i druge neorganske materijale koristi samo najsavremenije tehnologije i nudi lako rukovanje, kao i lako održavanje. Inductar® CS cube je opremljen dugotrajnom visokofrekventnom indukcionom peći, što omogućava postizanje temperatura uzorka iznad 2.000 ° C. Zahvaljujući opcionalnoj kameri “indulive”, možete u realnom vremenu da posmatrate oslobađanje gasa tokom sagorevanja uzorka. Ugljenik i sumpor se analiziraju pomoću infracrvenih (IR) detektora širokog dometa, koji su sposobni da otkriju čitav opseg koncentracija. Tako se takođe mogu uočiti male koncentracije u opsegu niskih ppm, kao i veće koncentracije nekih težinskih procenata

Prednosti upotrebe inductar CS cube

 • Lako održavanje instrumenta – zahvaljujući inovativnim pepeljarama i inteligentnom dizajnu instrumenata
 • Jednostavno rukovanje i malo održavanja – zbog intuitivnog softvera i korisničkog, pametnog dizajna instrumenata i komponenata za svakodnevni rutinski rad
 • Pouzdan, bez nadzora 24/7 radzahvaljujući raznim opcijama uzorkovanja koje uključuju potpuno automatizovani autosampler sa 89 položaja
 • Kontrola procesa uživo pomoću integrisane kamere “indulive”što omogućava direktno nadgledanje procesa sagorevanja

https://www.elementar.com/en/products/inorganic-elemental-analyzers/inductar-cs-cube

Brošura

Elementar GmbH - Trace SN cube

Upoznajte najosetljiviji analizator sagorevanja sumpora i azota u dizelu, benzinu i srodnim uzorcima: trace SN cube. Ovaj analizator sumpora i azota sa tehnologijom sagorevanja koja podržava katalizator obezbeđuje potpunu razgradnju svih vrsta uzoraka bez stvaranja čađi i donosi brze rezultate analize za samo nekoliko minuta. Uključujući dva kompletna kanala sagorevanja i detekcije sumpora, odnosno azota, u jedanom analizatoru, trace SN cube radi kao dva analizatora u jednoj kutiji. Ovaj koncept omogućava specifičnu optimizaciju određivanja za svaki element. Ovo osigurava analizu sumpora i azota sa najvećom preciznošću i tačnošću. Analizator kombinuje najviše analitičke performanse sa brzinom, fleksibilnošću i dugotrajnom stabilnošću u automatizovanom radu.

Prednosti upotrebe trace SN cube

 • Najosetljivije određivanje sumpora i azota – sa granicama detekcije od 6 ppb za sumpor i 15 ppb za azot
 • Sagorevanje bez čađiza pouzdane rezultate i rad instrumenata prilagođen lakšem  održavanju
 • Nema unakrsne osetljivosti tokom određivanja sumporazahvaljujući jedinstvenom modulu N Excess
 • Najveća fleksibilnost uzorkaOpcionalno dostupni moduli omogućavaju analizu čvrstih materija, gasova, tečnog naftnog gasa (LPG) ili hlora

https://www.elementar.com/en/products/organic-elemental-analyzers/trace-sn-cube

Brošura

Elementar GmbH - Rapid OXY cube

Iskusite izuzetno pouzdanu i preciznu analizu kiseonika – čak i u niskim ppm opsezima – uz našu rapid OXY cube. Ovaj analizator kiseonika daje rezultate nezavisne od vrste uzorka, jer se piroliza uzorka odvija na 1.500 ° C u izuzetno dugoj vrućoj zoni peći. Da bi se omogućila analiza kiseonika u tragovima, blank sistema je redukovan na gotovo nepostojeće nivoe zahvaljujući inovativnim metodama uvođenja uzoraka i reaktoru za pirolizu bez vrednosti blankova napravljenom od staklastog ugljenika. U standardnoj konfiguraciji, kiseonik se detektuje kao CO pomoću TCD detektora. Zahvaljujući našoj patentiranoj tehnologiji povratnog ispiranja, ciljni analit CO je potpuno odvojen od ometajućih gasova. Da bi se postigla nenadmašna granica detekcije kiseonika od 10 ppm, rapid OXY cube može biti opremljena IR detektorom, koji reaguje samo na CO. Visoka osetljivost i linearnost ovog IR detektora drže ključ za analizu kiseonika u opsegu niskih ppm.

Highlights of the rapid OXY cube

 • Niska granica detekcije – postignuto pomoću visoko osetljivog i linearnog IR detektora kao i reaktora za pirolizu bez kontaminacije
 • Izuzetno precizna, pouzdana analiza kiseonikatemperatura pirolize od 1.500 ° C garantuje nezavisnost matrice
 • Gotovo neuništivi reaktor za pirolizunapravljen od staklastog ugljenika, koji traje do deset hiljada analiza i inertan je prema fluorisanim uzorcima
 • Jednostavna upotreba  – Održavanje instrumenta bez alata, automatskim uzorkivačem tečnosti i bez nadzora kapaciteta za merenje preko noći

https://www.elementar.com/en/products/organic-elemental-analyzers/rapid-oxy-cube

Brošura

Elementar GmbH - Rapid CS cube

Iskusite vodeće performanse u analizi ugljenika i sumpora uz rapid CS cube: Elementarni analizator nudi istovremenu, brzu i automatizovanu analizu ugljenika i sumpora, čineći rapid CS cube univerzalnim instrumentom za analizu uzoraka uglja i koksa, zemljišta ili otpada. Instrument dizajniran za rad bez nadzora 24/7, rapid CS cube donosi rezultate sa najvećom preciznošću i tačnošću uz izuzetno nisko održavanje.

Prednosti rapid CS cube

 • Fleksibilnost aplikacije – omogućava analizu različitih vrsta i težina uzoraka
 • Minimalno održavanje – čistim sagorevanjem, izbegavajući stvaranje prašine i kontaminaciju analizatora
 • Jedan detektor za čitav opseg merenja – za izvrsnu analitičku osetljivost i minimalizovana potreba za kalibracijom
 • U skladu sa međunarodnim standardima – kao što su ASTM 4239 (S u uglju i koksu), ISO 15178 (S u zemljištu), EN 15936 (TOC u čvrstim uzorcima) itd.

https://www.elementar.com/en/products/organic-elemental-analyzers/rapid-cs-cube

Brošura
Logo
Lachner

Kontakt

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Sistemi upravljanja

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu - ISO 45001:2018Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2023

Sva prava zadržana