Logo
Logo

Булевар уметности 27, 11000 Београд

+381 11 31 30 542

Вебинар – Milestone Ethos X микроталасна екстракција/хидролиза

Dejan Gavrić, 02.06.2021.

Недавно смо одржали нови вебинар посвећен теми микроталасне екстракције широке групе намирница и хране за животиње у сврху одређивања садржаја масти – укупних, слободних и естра масних киселина.
Циљ овог вебинара био је да вас информишемо о новој, јединственој техници микроталасне екстракције, хидролизе, концентровања (евапорације) и естерификације узорака. Ова јединствена техника доноси револуционарну промену у традиционалном приступу гравиметријског одређивања садржаја масти, а са собом носи изузетно значајну уштеду времена рада, далеко мању могућност грешке при раду, високу сигурност оператера и финансијску уштеду.

Milestone Ethos X систем за микроталасну екстракцију нуди могућност симултаног процеса екстракције и хидролизе у сваком од судова (15 позиција ротора за екстракцију/хидролизу), а потом врло лак и брз прелазак на процес концентровања до, такође, максимум 15 узорака истовремено у ротору намењеном за концентровање где се процес наставља у истом инструменту. Комплетно аутоматизовани систем и принцип рада једним инструментом са највише 2 ротора, доноси високу пропусност, обим рада – 15 узорака унутар 3 сата – за сва три наведена процеса.

EasyTemp технологија представља значајно унапређење у погледу поузданости рада међу свим доступним техникама.
бесконтактно инфрацрвено мерење температуре у сваком од судова чини ову технику јединственом у погледу контроле процеса микроталасне екстракције/хидролизе – температурни профил методе којој је подвргнут сваки од узорака, прилагођава се очитавањем температурне вредности сваке од позиција ротора које садрже узорак и на тај начин се елиминише могућност екцеса у случају разнородних узорака. На сваких неколико секунди емисија микроталаса (последично и температура унутар судова) прилагођава се тренутном режиму унутар сваког суда – сваки суд је референтни.

Флексибилност:Milestone Ethos X” систем за микроталасну екстракцију нуди могућност извођења и дигестије идентично као и код “Ethos EASY/Ethos UP” миркоталасних система, простом имплементацијом метода за дигестију узорака и употребом адекватних ротора за дигестију који садрже од 15 до 44 позиције.

Logo
Lachner

Контакт

Булевар уметности 27, 11000 Београд

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Системи управљања

Систем управљања заштитом животне средине – ISO 14001:2015Систем управљања здрављем и безбедношћу на раду - ISO 45001:2018Систем управљања квалитетом – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2023

Сва права задржана