Logo
Logo

Булевар уметности 27, 11000 Београд

+381 11 31 30 542

Транспорт опасног терета

Услуга одношења опасног хемијског отпада и хемијске амбалаже

Транспорт опасног отпада

Поседујемо интегралну дозволу за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада
Преузимање отпада смо стандардизовали у оквиру нашег система управљања квалитетом, заштите животне средине и безбедношћу и здрављем на раду
У складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду и Законом о управљању отпадом, испуњавамо законску обавезу и бесплатно преузимамо празну амбалажу након потрошње наших хемикалија уз пратећу, законом дефинисану документацију
Имамо десетогодишње искуство у преузимању хемијског отпада из лабораторија ( хемикалије са истеклим роком трајања , радни раствори и други хемијски отпад ) и отпада који настаје након сервисирања лабораторијске опреме
Посредујемо у процесу карактеризације отпада, пружамо подршку око израде документације за преузимање отпада

Дозвола
Logo
Lachner

Контакт

Булевар уметности 27, 11000 Београд

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Системи управљања

Систем управљања заштитом животне средине – ISO 14001:2015Систем управљања здрављем и безбедношћу на раду - ISO 45001:2018Систем управљања квалитетом – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2023

Сва права задржана